Sociaal zekerheidsrecht

Bezwaar of beroep tegen het UWV

Misschien is het UWV van mening dat u eigenlijk best kunt werken met uw medische aandoening. Of het UWV vindt dat u uw werkloosheid aan uzelf te wijten hebt. In geval van werkloosheid en ziekte, is ook het UWV de instantie die de hoogte en duur van de WW-uitkering bepaalt. Als u het met de beoordeling van uw uitkering niet eens bent, kunt u bezwaar maken bij het UWV en daarna beroep aantekenen bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep. Het is belangrijk de termijn in de gaten te houden om bezwaar of beroep aan te tekenen: dit kan tot 6 weken nadat de beslissing van het UWV is afgegeven.

WIA, WAJONG, WW, WMO, Participatiewet, CIZ, DUO…

Op welke uitkering of voorziening u ook bent aangewezen, er gaat helaas regelmatig wat mis.

Ook op het gebied van sociaal zekerheidsrecht staat MRS-Advocaten & Mediation uit Enschede u bij.
Maak vrijblijvend contact!

MRS-Advocaten staat voor …

  • Laagdrempelig

  • Klantgericht

  • Toegankelijk

  • Goed bereikbaar