Max. duur partneralimentatie van 12 naar 5 jaar?

Huidige wetgeving

De maximale duur van partneralimentatie is nu wettelijk 12 jaar. En, indien het huwelijk korter dan vijf jaar stand heeft gehouden zonder dat er kinderen zijn geboren, is de duur van de partneralimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Alimentatieduur 5 jaar?

In het wetsvoorstel, waarvan een aangepast voorstel in juni 2015 is ingediend, wordt de maximale duur dat partneralimentatie betaald moet worden teruggebracht van 12 naar 5 jaar. Maar tot drie jaar huwelijk hoeft er geen partneralimentatie betaald te worden en voor stellen die langer dan 15 jaar getrouwd zijn geldt er een maximale duur van 10 jaar. Verder moet het gemakkelijker worden om zelf de hoogte van de partneralimentatie te berekenen.

Nieuwe regeling

Het wetsvoorstel gaat niet gelden voor bestaande alimentatieregelingen. Deze worden niet aangepast als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Het aanpassen van al bestaande verplichtingen zou rechtsonzekerheid creëren en onrechtvaardig zijn. Zo telt voor het verkrijgen van een hypotheek nu de partneralimentatie mee, als dat opeens zou wegvallen ontstaan er grote problemen.

Stand van zaken

Op 23 september 2015 is bekendgemaakt dat de Raad voor de Rechtspraak positief staat tegenover het wetsvoorstel. De Raad vindt de nieuwe kijk op de betalingsverplichting, de berekening en de duur van de alimentatie goed passen bij de huidige samenleving, maar heeft daar ook opmerkingen over. Zoals gesteld wordt in dit voorstel nog maximaal 5 jaar alimentatie betaald, of 10 jaar als het huwelijk minstens 15 jaar heeft geduurd. Partners van 55 zouden tot aan de AOW alimentatie moeten krijgen. De Raad vraagt daarom aandacht voor met name vrouwen van 50 tot 55 jaar, die een traditioneel huwelijk hebben gehad en altijd voor de kinderen hebben gezorgd. Zij hebben weinig kans om werk te vinden, dus is het wel zo rechtvaardig ook hen door te betalen tot aan de AOW, aldus de Raad.