MET RECHT (SAMEN) STERK

Onze drie advocaten in Enschede hebben enerzijds ieder hun eigen werkterreinen, maar zijn anderzijds onderling goed bekend met elkaars rechtsgebieden. Zij vullen elkaar goed aan en hebben geregeld overleg om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden.

Dit maakt MRS-advocaten sterk, waar u uw voordeel mee kunt doen. Wij hebben voldoende kennis en ervaring in huis om uw kansen in te schatten, u te adviseren en u bij te staan in gerechtelijke procedures. MRS-advocaten in Enschede stelt uw belangen als cliënt voorop. Wij communiceren open en eerlijk, zodat u weet waar u aan toe bent.

Dhr. mr. G.B. Meijer (Bart)

Bart is sinds 2003 werkzaam in de advocatuur.
Zijn rechtenstudie heeft hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond.

Meer over Bart

Bart is veel te vinden op het politiebureau en in de rechtbank voor het verlenen van rechtsbijstand aan personen die verdacht worden van een strafbaar feit. Het strafrecht maakt dan ook een groot deel uit van de praktijk van Bart.

Naast het volwassenenstrafrecht heeft Bart zich toegelegd op het jeugdstrafrecht voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar en het adolescentenstrafrecht voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar.

Bart is hoofdzakelijk actief op de volgende rechtsgebieden:

 • Strafrecht;
 • Personen- en familierecht;
 • Sociaal Zekerheidsrecht;
 • BOPZ (Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen).

Contactgegevens Bart:
meijer@mrs-advocaten.nl

Mevr. mr. M. Rijs (Marije)

Marije begon haar carrière al tijdens haar studie Nederlands recht in Nijmegen. Zij was toen een aantal jaren werkzaam als jurist bij een tweetal gemeentes. Zij is (aspirant) lid van de vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS /www.vfas.nl).

Meer over Marije

Daarna vervolgde zij in 2005 haar loopbaan als advocaat bij een gerenommeerd middelgroot advocatenkantoor in Enschede. Hier was zij werkzaam op diverse rechtsgebieden met de nadruk op het personen- en familierecht.

Sinds 2011 voert Marije als zelfstandige haar eigen praktijk.

De nadruk van haar praktijk ligt op de volgende rechtsgebieden:

 • Personen- en familierecht;
 • Strafrecht;
 • Bestuursrecht;
 • WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Contactgegevens Marije:
rijs@mrs-advocaten.nl

Dhr. mr. T. Seker (Taner)

Taner is sinds 2005 werkzaam als advocaat.
De eerste drie jaar in Deventer, waarna hij zijn carrière in Twente heeft vervolgd.

Meer over Taner

De nadruk van Taners praktijk ligt op de volgende rechtsgebieden:

 • WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
 • BOPZ (Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen);
 • Civiele zaken, zowel (kort gedingen) bij de kantonrechter als de sector civiel van de rechtbank;
 • Strafrecht;
 • Personen- en familierecht.

Mensen met een Turkse achtergrond zijn bij Taner aan het juiste adres. Hij is de Turkse taal machtig en is bekend met de culturele achtergrond van die rechtzoekenden.

Contactgegevens Taner:
seker@mrs-advocaten.nl


Avukat Taner Şeker Türk müvekkillere yönelik hizmet vermekte. Geniş alanda, davalı veya davacı olduğunuz veya olmak istediğiniz durumlarda, sizlere hukuki hizmet verebilecek tecrübeye sahiptir. Örnek olarak gerek aile hukuku, gerekse ceza hukukundada sizlere hizmete hazır. Hollandacada “gefinancierde rechtsbijstand” veyahut “toevoeging” olarak isimlendirilen, adli yardım durumularındada sizlere hizmete hazır. Adli yardım yasasından faydalanabilenler için, gereken durumlarda irtibatlarımızı kullanarrak, sizlere ücretsiz tercüman temin edebiliriz.Yardımcı olamayacağı konularda ise, avukatımız bölgedeki avukatlarla olan irtibatını kullanarak, sizi konuyla ilgilenebilecek avukatlara veya bürolara yönlendirebilir.