Civiele zaken

Hulp van advocaat: verplicht of niet?

In een civiele procedure spelen verschillende partijen een rol. De persoon of organisatie die naar de rechter stapt, wordt “eiser” genoemd. De eisende partij stelt een vordering te hebben op de tegenpartij. Degene die zich in het civiele proces kan verweren, wordt “gedaagde” genoemd. Meestal laten eiser en gedaagde zich in een civiele zaak bijstaan door een advocaat. Bij een civiele procedure bij de rechtbank en het gerechtshof is dat verplicht.

Kort geding voor civiele zaken

Een kort geding procedure is bedoeld voor civiele zaken waarbij sprake is van een spoedeisend belang. In een kort geding is alleen de eiser verplicht zich bij te laten staan door een advocaat. Gedaagde kan zich laten bijstaan door een advocaat, maar dat hoeft niet. Uiteraard is dit wel aan te bevelen, aangezien een advocaat de zaak niet alleen feitelijk, maar ook juridisch benadert. Het is essentiëel dat alle mogelijke verweren waar u belang bij heeft worden aangekaart. De kans dat u zonder goede juridische bijstand een en ander over het hoofd ziet is groot.

Start civiele procedure met dagvaarding en vordering

Een civiele procedure begint schriftelijk. De eiser stuurt via een deurwaarder een dagvaarding aan de gedaagde. Daarin staat wie de eiser is, wat hij wil, van wie en waarom, en welk bewijs hij heeft om zijn stelling te onderbouwen. Ook staat in de dagvaarding wanneer de zaak dient bij de kantonrechter of voor welke rechtbank. De woonplaats van de gedaagde bepaalt meestal bij welke rechtbank de zaak voorkomt. De gedaagde partij kan tegen de vordering verweer voeren. Dit verweer kan mondeling of schriftelijk.

Dagvaarding en verstek

Als een gedaagde niet op de dagvaarding reageert en ook niet op de zitting verschijnt, kan de rechter verstek verlenen. Meestal betekent dit dat de rechter de eis van de eiser overneemt in zijn vonnis. De gedaagde moet dan de kosten van de procedure betalen. Tegen een verstekvonnis kan de gedaagde in verzet gaan bij de rechtbank. De gedaagde moet dan de eiser dagvaarden. De procedure begint als het ware opnieuw, maar dan in de vorm van een verzetprocedure.

Executie, beslag op eigendom door deurwaarder

Partijen zijn verplicht zich aan het uiteindelijke vonnis te houden. Als de in het ongelijk gestelde partij zich niet aan het vonnis houdt, dan kan hij daartoe via executie worden gedwongen. Met behulp van een deurwaarder kan bijvoorbeeld executoriaal beslag gelegd worden op de eigendommen van de in het ongelijk gestelde partij, zodat deze eigendommen verkocht kunnen worden. Met de opbrengst kan de in het gelijk gestelde partij zijn vordering(en) voldoen.

MRS-Advocaten & Mediation is u graag van dienst bij de meest uiteenlopende civiele zaken. Neem contact op met ons kantoor in Enschede.

MRS-Advocaten staat voor …

 • Laagdrempelig

 • Klantgericht

 • Toegankelijk

 • Goed bereikbaar

Neem contact met ons op

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  Uw bericht