Gratis Spreekuur Advocaat en Mediator in Enschede

Wij als MRS-Advocaten & Mediation hechten er grote waarde aan dat u als rechtzoekende een juridisch probleem kosteloos moet kunnen voorleggen aan één van onze gratis spreekuur advocaten en mediators zonder dat direct “de meter” begint te lopen. Voor een dergelijk gesprek reserveren wij circa een half uur. Mocht het gesprek iets langer duren, dan is dit uiteraard geen enkel probleem. Samen met u zullen we de mogelijkheden en onmogelijkheden van een eventuele procedure tegen het licht aanhouden.

Indien mogelijk en gewenst zal uiteraard het minnelijk traject met u worden besproken. Voor het gebruik maken van ons gratis spreekuur dient u wel een afspraak te maken. Er kan dan een inschatting worden gemaakt of uw “juridische vraag” kan worden ondergebracht bij de expertise van één van onze advocaten of mediators. Dit zorgt ervoor dat wij u niet zonder gedegen juridisch advies naar huis moeten sturen. U kunt bij ons terecht met vragen over:

  • Familierecht (Mediation)
  • Strafrecht
  • Schuldsanering
  • Civiele zaken
  • Incasso zaken

Het maken van een afspraak voor ons gratis spreekuur in Enschede kan via ons telefoonnummer 053 – 7600 134 dan wel via het onderstaande formulier. Wij hopen u snel van dienst te kunnen zijn.