Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch patiënt

De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt de onvrijwillige opname van mensen met een geestesstoornis in psychiatrische ziekenhuizen.

Rechtsbijstand BOPZ

Aangezien een BOPZ-maatregel een vrijheidsbenemende maatregel is, kan deze alleen worden opgelegd door een rechter. Personen aan wie de vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd, hebben automatisch recht op rechtsbijstand van een advocaat. Zodra een betrokkene wordt gezien als psychiatrisch patiënt of patiënt met een psychische stoornis en gedwongen wordt opgenomen, wordt een melding gedaan aan een dienstdoende BOPZ-advocaat.

Voorwaardelijke machtiging

Met een voorwaardelijke machtiging wordt iemand niet opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, tenminste zolang hij zich houdt aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Een voorwaardelijke machtiging geldt voor maximaal zes maanden, met de mogelijkheid van verlenging met telkens één jaar.

Voorlopige rechterlijke machtiging

Een voorlopige rechterlijke machtiging wordt opgelegd voor de duur van zes maanden. Deze machtiging kan telkens worden verlengd met een jaar en wordt aangeduid met de term ‘machtiging tot voortgezet verblijf’.

In Bewaring Stelling (IBS)

Als iemand zich verzet tegen opname en er is veel haast bij, dan kan inbewaringstelling met toestemming van de burgemeester van uw gemeente worden geëist. Deze inbewaringstelling (IBS) kan met tussenkomst van de rechter worden voortgezet tot maximaal 3 weken. Ook in dat geval krijgt u automatisch de rechtsbijstand van een advocaat.

Hulp van een advocaat dichtbij

Woont u in Enschede of omgeving en heeft u hulp nodig van een deskundige advocaat bij een onvrijwillige opname (Wet BOPZ), bij een voorwaardelijke machtiging, bij een voorlopige rechterlijke machtiging of bij een inbewaringstelling (IBS)? Wij zijn u graag van dienst. Neem contact met ons op. Bel: 053 7600134 of laat ons contact met u opnemen via het contactformulier.