,m5h

Partners

PARTNERS


“Zonder een goed team is het moeizaam om een product echt succesvol te maken.
Onze partners zijn complementair.”

Roxit is een zelfstandig bedrijf met een sterke positie in de markt van het leveren van integrale ICT– en data oplossingen op het gebied van bouwen en wonen, milieu, bodem, water, en ruimtelijke ordening. Onze opdrachtgevers komen uit de overheidssector en bestaan uit provincies, gemeenten, milieudiensten en waterschappen. Onze meerwaarde ligt in de combinatie van content en informatietechnologie. Samen met JNet Consultancy levert Roxit oplossingen met digikoppelingen, onder andere voor het Omgevingsloket Online.

GouwIT is de expert op het gebied van WOZ, Belastingen en de Basisregistraties. De kwaliteit en deskundigheid die wij beheren maakt ons de partner bij uitstek. Dit hebben we dan ook bewezen door in samenwerking met JNet de opdracht van het Ministerie van Financiën ‘De bouw van de LV WOZ’ te realiseren. We hebben niet alleen verstand van technologie, maar ook kennis van uw specifieke omgeving. Onze medewerkers hebben de juiste kennis en ervaring om altijd de beste oplossing te kunnen bieden. Onze knowhow combineren we met continue innovatie. Zo houden we onze diensten en producten op het hoogste niveau.

Exxellence begon 12 jaar geleden onder de naam eMAXX, als spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. Inmiddels is Exxellence uitgegroeid tot een succesvolle software ontwikkelaar, die totaaloplossingen levert aan de (semi)overheid. Met behulp van de Exxellence Suite kunnen overheidsorganisaties de klant centraal stellen, hun digitale dienstverlening optimaliseren en inspelen op belangrijke overheidsthema’s als het i-NUP. De kracht van Exxellence zit hem in de combinatie van bevlogenheid en nieuwsgierigheid tegenover kennis en jarenlange ervaring in de markt.

Genetics is kennisleverancier op het gebied van Milieu, Bouw, Bodem, Geluid, Water en Ruimtelijke Ordening en combineert ICT expertise met kennis van VTH processen en vraagstukken. Sinds 1993 is een stevige marktpositie opgebouwd. Onze opdrachtgevers zijn overheidsinstanties zoals regionale uitvoeringsdiensten, gemeentes, provincies, milieudiensten en waterschappen. Onze consultants hebben vakinhoudelijke kennis en ervaring op bouw-, milieu- en bodemterrein, opgedaan bij gemeentes en provincies.